Categories

The Collector

News & Activities

Latest news and activities about the field of collecting various artifacts
Ftesë për pjesëmarrje në Ekspozitën PLOVDIV PHILA 2019, SHKSH, Shoqata e Koleksionisteve te Shqiperise

Ftesë për pjesëmarrje në Ekspozitën …

Pershendetje, Nga Komisioneri i Pergjithshem Z.Boncho Bonev ka ardhur ftes... Read more

Balkanfila 2016, SHKSH, Shoqata e Koleksionisteve te Shqiperise

Balkanfila 2016

The presidency of the Association of Albanian Collectors announces the Inte... Read more